Intern begeleider 

De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg binnen de basisschool. Zij voert 4x per jaar groepsbesprekingen met de leerkracht om de zorg binnen de groep in kaart te brengen en te kijken wat er nodig is.  Daarnaast werkt de Intern Begeleider als coach voor de leerkrachten om het onderwijs te optimaliseren. 

 

Interne ondersteuning: 

Onderwijsassistent: 

Op het Mozaïek is een onderwijsassistent beschikbaar. De onderwijsassistent wordt na overleg tussen leerkracht en Intern Begeleider ingezet voor kortdurende ondersteuning buiten de groep, deze ondersteuning is erop gericht om de leerling een ‘boost’ te geven. 

 

Uitdaging: 

Wanneer uw kind meer uitdaging nodig heeft gaan we hierover graag met u in gesprek om te kijken hoe we uw kind tegemoet kunnen komen. We hebben divers aanbod beschikbaar om uitdaging te bieden zowel in de school als extern. 

 

Orthopedagoog: 

De orthopedagoog komt in beeld wanneer de leerkracht en Intern Begeleider met hulpvragen blijven zitten. Het kan zijn dat de orthopedagoog voor consultatie wordt ingeroepen om vervolgens met tips en adviezen verder te kunnen. Het kan ook zijn dat de hulpvraag groter is, dan wordt er gekozen om een gesprek met ouders, school en orthopedagoog te organiseren. 

 

Externe ondersteuning: 

Logopedie 
Wanneer uw kind logopedie nodig heeft, kan dit op school. In overleg met u en de school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.
De logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Onze school werkt samen met Connect Logopedie.  

Fysiotherapie
Soms kan het zijn dat de grove of fijne motoriek van een kind zich niet ontwikkelt conform leeftijdsgenoten. Het kan voor een kind dan fijn zijn om hierin geholpen te worden. Binnen de school is ruimte voor behandelingen door een fysiotherapeut. De school werkt samen met praktijk ‘De Regge.’ 

Jeugd- en Gezinswerker 
U kunt terecht voor advies, informatie en ondersteuning. De hulpverlening zal doorgaans snel op gang komen (geen of korte wachttijd) en is kortdurend. De Jeugd- en gezinswerker kan u tevens verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening. De jgz-er heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat alleen met toestemming van u als ouder inhoudelijke informatie uit de gesprekken besproken mag worden met derden. De hulp is gratis.  

 

Samen zorgen we ervoor dat de leerling zo goed mogelijk is voorbereid op de hedendaagse samenleving.’ 

Passend onderwijs 

Intern begeleider 

De intern begeleider bewaakt de leerlingenzorg binnen de basisschool. Zij voert 4x per jaar groepsbesprekingen met de leerkracht om de zorg binnen de groep in kaart te brengen en te kijken wat er nodig is.  Daarnaast werkt de Intern Begeleider als coach voor de leerkrachten om het onderwijs te optimaliseren. 

 

Interne ondersteuning: 

Onderwijsassistent: 

Op het Mozaïek is een onderwijsassistent beschikbaar. De onderwijsassistent wordt na overleg tussen leerkracht en Intern Begeleider ingezet voor kortdurende ondersteuning buiten de groep, deze ondersteuning is erop gericht om de leerling een ‘boost’ te geven. 

 

Uitdaging: 

Wanneer uw kind meer uitdaging nodig heeft gaan we hierover graag met u in gesprek om te kijken hoe we uw kind tegemoet kunnen komen. We hebben divers aanbod beschikbaar om uitdaging te bieden zowel in de school als extern. 

 

Orthopedagoog: 

De orthopedagoog komt in beeld wanneer de leerkracht en Intern Begeleider met hulpvragen blijven zitten. Het kan zijn dat de orthopedagoog voor consultatie wordt ingeroepen om vervolgens met tips en adviezen verder te kunnen. Het kan ook zijn dat de hulpvraag groter is, dan wordt er gekozen om een gesprek met ouders, school en orthopedagoog te organiseren. 

 

Externe ondersteuning: 

Logopedie 
Wanneer uw kind logopedie nodig heeft, kan dit op school. In overleg met u en de school zoeken we de best passende mogelijkheid voor uw kind.
De logopedist kan ondersteuning bieden bij het leren spreken, begrijpen, vertellen en horen. Daarnaast leert uw kind nog andere vaardigheden, zoals eten, drinken en lezen. Onze school werkt samen met Connect Logopedie.  

Fysiotherapie
Soms kan het zijn dat de grove of fijne motoriek van een kind zich niet ontwikkelt conform leeftijdsgenoten. Het kan voor een kind dan fijn zijn om hierin geholpen te worden. Binnen de school is ruimte voor behandelingen door een fysiotherapeut. De school werkt samen met praktijk ‘De Regge.’ 

Jeugd- en Gezinswerker 
U kunt terecht voor advies, informatie en ondersteuning. De hulpverlening zal doorgaans snel op gang komen (geen of korte wachttijd) en is kortdurend. De Jeugd- en gezinswerker kan u tevens verwijzen naar een andere vorm van hulpverlening. De jgz-er heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat alleen met toestemming van u als ouder inhoudelijke informatie uit de gesprekken besproken mag worden met derden. De hulp is gratis.  

Samen zorgen we ervoor dat de leerling zo goed mogelijk is voorbereid op de hedendaagse samenleving.’