Waar staan we voor op het Mozaïek 

“Samen kleurrijk de wereld in.” 

Missie 

Wij bereiden uw kinderen, onze leerlingen, voor om samen kleurrijk de wereld in te stappen. Dit doen wij door een breed passend en verrassend onderwijsprogramma aan te bieden. 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en van daaruit de ander en de wereld om zich heen leert kennen. Vanuit ieders persoonlijke kleurenpalet kunnen we samen het mozaïek leggen tot een kleurrijk geheel. 

De basis voor dit alles is ons geloof in God waarbij we ons laten inspireren door de verhalen uit de Bijbel. 

Visie 

Wij geloven in onderwijs dat kinderen leert dat het oke en mooi is om een eigen kleur te zijn en dat dit ook geldt voor de ander. Onderwijs dat leert om rekening te houden met de ander, om vanuit jezelf bewuste keuzes te maken en hier verantwoordelijkheid voor te dragen. Kinderen laten ontdekken dat het mogelijk is om kleuren te mengen en dat daar prachtige nieuwe tinten uit voort kunnen vloeien, dat kleuren ook te versterken zijn tot een diepere tint.  

Wij geloven in onderwijs dat uitgaat van de natuurlijke drang van ieder kind om te leren en zich te ontplooien. Onderwijs dat uitgaat van de aangeboren nieuwsgierigheid van het kind en de wil om te ontdekken. Onderwijs dat kinderen uitdaagt om vaardigheden en kennis te vergroten, dat rekening houdt met het unieke karakter van ieder kind en de eigen wijze en tempo van ontwikkelen. Onderwijs dat kinderen leert een zelfstandige, lerende en reflecterende houding te hebben. 

Het is onze opdracht om het kind te helpen zich te ontplooien: op persoonlijk, sociaal, fysiek en cognitief vlak om van hieruit stappen de wijde wereld in te zetten.