Onze Christelijke identiteit
Het Mozaïek is een christelijke basisschool die open staat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken en omgaan met elkaar. De identiteit van Het Mozaïek vindt zijn oorsprong in het geloof in God en in de Bijbel. Ieder kind is een parel in Gods hand. We vinden het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan zijn en kan ontwikkelen tot een zelfbewust en zelfstandig individu. We leren kinderen zichzelf en elkaar te respecteren en om te gaan met verschillen.
Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. We streven ernaar dat begrippen als rechtvaardigheid, geborgenheid, hulpvaardigheid en respect heel vanzelfsprekend zijn. Dit komt tot uiting in:

  • De omgang met elkaar en met u
  • De taal die gesproken wordt
  • De sfeer die heerst op school
  • De acties voor goede doelen

Wat je er van terugziet in de schooldagen
Elke schooldag zingen en bidden de kinderen. Twee of drie keer per week vertellen we een Bijbelverhaal. Zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. In alle groepen maken we gebruik van de methode ‘Kind op Maandag’. En natuurlijk vieren we de christelijke feestdagen. Kerst vieren we in de klas en Pasen met de hele school en alle ouders in een kerk. De vieringen horen bij de schooltijd en daarom worden alle kinderen verwacht.