De dag wordt voorbereid
De dag bij ons op school start rond acht uur, als de leerkrachten de dag voorbereiden. Rond tien over acht treffen de leerkrachten elkaar in de lerarenkamer en praten elkaar bij. Zo blijven leerkrachten betrokken bij de ontwikkeling van de school en de kinderen.

De start van de dag in de klas
Hoe de dag in de klas start, hangt af van groep. Zo begint de ene klas de dag met een dagopening: een kort kringgesprek en ruimte voor een gebed, lied of verhaal volgens de methode Kind op Maandag. Een andere klas start met ‘binnen is beginnen’. Zodra kinderen het lokaal binnenkomen, starten ze met hun dag- of weektaak of een eigen leerdoel. Later op de dag is er dan ruimte voor een gezamenlijk kringgesprek en voor een gebed, lied of verhaal. Daarna volgen de kernvakken: rekenen, taal, lezen en spelling, met een pauze tussendoor.

We stemmen de instructie af op de leerling
Ons onderwijs stemmen we af op de niveaugroepen in de klas. Naast de reguliere uitleg is er ruimte voor extra instructie of extra uitdaging. Om ieder kind recht te doen, leren we kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht en zelfstandig werken. De leerkracht gebruikt hierbij een stoplicht. Staat dit op rood, dan weten de leerlingen dat ze de leerkracht niet kunnen storen, omdat deze met een groepje aan het werk is. Staat het licht op oranje, dan loopt de leerkracht een klassenronde. En bij groen mogen de leerlingen ook zelf naar de leerkracht toe gaan. Zelf hebben kinderen, vanaf groep 3, een dobbelsteen op tafel. Daarmee kunnen ze aangeven of ze een vraag hebben (vraagteken), of ze niet gestoord willen worden (rood) of dat ze graag samen willen werken (groen).

Wij werken met een continurooster
De kinderen eten tussen de middag op school en na het eten is er ruimschoots tijd om buiten te spelen.
’s Middags besteden we met name aandacht aan de persoonlijke en creatieve ontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen dan de Kanjerlessen en vakken zoals handvaardigheid, gym en muziek.
Wij betrekken kinderen actief bij ons onderwijs. We werken bijvoorbeeld met ‘wisbordjes’. Alle kinderen schrijven het antwoord op de vraag op een bordje en laten hun antwoord zien. Iedereen geeft antwoord en zo blijven alle kinderen actief betrokken.

Na schooltijd is er mogelijkheid voor BSO of muziekles
In de wijk zijn er diverse aanbieders van BSO. In het Mozaïek is er een BSO van Prokino.
Het speelplein van Het Mozaïek is ook na schooltijd open, zodat alle kinderen uit de buurt heerlijk kunnen spelen op ons prachtige plein. Na schooltijd zijn er regelmatig buitenschoolse activiteiten in de lokalen, zoals kunstlessen van Mandy Hidding.